zerrecik

çok küçük parçacık.örnek:
su zerrecikleri yaprağın üzerinde süs gibi duruyordu.

zarar vermek

kötülük etmek.

yol kesmek

1. bir amaçla yolda birinin karşısına geçmek.
2. engel olmak, engellemek.

yer cekimi

yer (dünya) kütlesinin çekimi.

yazili belge

bir gerçekliğe tanıklık eden, kâğıda geçirilmiş yazı.

yasam bicimi

yaşama şekli, yaşadığı gibi.

vicdan ozgurlugu

kişinin kendi niyet ve eylemlerinde, tercihlerinde serbest olması.

veda etmek

birbirlerine karşılıklı olarak esenlik dilemek, vedalaşmak.

uzun cizgi

karşılıklı konuşmada, konuşanın değiştiğini göstermek için kullanılan noktalama işaretinin adı, konuşma çizgisi (–).

uzay gemisi

uzaya gitmek için yapılmış taşıt.

ulusal kultur

bir topluma ait düşünce ve sanat yapıtlarının tümü.

ufku gormek

uzağı görebilmek, bakış açısı geniş olmak.

ucup gitmek

kaybolmak, yok olmak.

tuzak

hayvanları yakalamaya yarayan araç veya düzen.

turistik

turistlerin gereksinimlerini karşılama amacı gözeten.

tuhafina gitmek

şaşırmak, ne yapacağını, ne diyeceğini bilememek.

tertemiz

çok temiz.

termik santral

katı ya da sıvı yakıtla elektrik üreten santral.

telasli

herhangi bir nedenden dolayı acele eden.

tasarlamak

bir şeyin nasıl gerçekleşeceğini düşünmek, zihinde hazırlanmak.